Κουίζ για το μάθημα της Γλώσσας

 Στην ανάρτηση αυτή θα βρείτε 22 αξιοποιήσιμα κουίζ και 1 Quizizz Lesson για το μάθημα της γλώσσας!

 Χρησιμοποιήστε τα ελεύθερα!

 

1.ΛΟΓΙΑ ΘΗΛΥΚΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΕ -Η ΚΑΙ -ΟΣ

https://quizizz.com/admin/quiz/5e7a499ad045c3001de9ecc9

 

2.ΘΗΛΥΚΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΕ -ΟΣ

https://quizizz.com/admin/quiz/5e7a52b933f518001c2193f4

 

3.ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -ΗΣ, -ΗΣ, -ΕΣ

https://quizizz.com/admin/quiz/5e7a582d1ad1af001bda7874

 

4.ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

https://quizizz.com/admin/quiz/5e8e004e6db10f001cf3d68a

 

5.ΕΥΘΥΣ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

https://quizizz.com/admin/quiz/5e9c86719b9415001fff14f3

 

6.ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ

https://quizizz.com/admin/quiz/5e9eaf614c9223001f56cdb0

 

7.ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -ΩΝ, -ΟΥΣΑ, -ΟΝ

https://quizizz.com/admin/quiz/5e9f138717c985001b7886ae

 

8.ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΡΗΜΑΤΩΝ

https://quizizz.com/admin/quiz/5ea547eb028d7a001d62d6c4

 

9.ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -ΥΣ, -ΕΙΑ, -Υ

https://quizizz.com/admin/quiz/5ea706decc7e78001b09c3dc

 

10.ΣΥΛΛΑΒΙΣΜΟΣ

https://quizizz.com/admin/quiz/5ea734d8ad4b60001bd53b38

 

11.ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΡΗΜΑΤΩΝ

https://quizizz.com/admin/quiz/5eadb2db895df9001f618d9e

 

12.ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

https://quizizz.com/admin/quiz/5eb10a4e22418b001e0b10dd

 

13.ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -ΟΣ, -ΟΣ, -Ο

https://quizizz.com/admin/quiz/5eb17c9d01b17c001bc51376

 

14.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ & ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

https://quizizz.com/admin/quiz/5ebd1598f3de57001c564132

 

15.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ Ή ΑΜΕΤΑΒΑΤΑ Ή ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ;

https://quizizz.com/admin/quiz/5ec4ff4ec2f713001beaa2d0

 

16.ΜΟΝΟΠΤΩΤΑ & ΔΙΠΤΩΤΑ ΡΗΜΑΤΑ

https://quizizz.com/admin/quiz/5ec50dd398ee54001b4a39ef

17.ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ Ή ΜΗ

https://quizizz.com/admin/quiz/5eca858029a255001cafad0b

 

18.ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ

https://quizizz.com/admin/quiz/5ecd664c6f4e5f001bdb4b30

 

19.ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ ΛΟΓΙΑ ΚΛΙΣΗ

https://quizizz.com/admin/quiz/5ed8d97de9e1b6001c4ef36f

 

20.ΤΕΛΙΚΟ -Ν

https://quizizz.com/admin/quiz/5f63bcd71ec31f001b58469d

 

21.ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΛΩΝ & ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

https://quizizz.com/admin/quiz/5fb282580af80f001b1533f1

 

22.ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

https://quizizz.com/admin/quiz/5fb575241e1120001b9c1ca8

 

 

Quizizz Lessons

 

1.Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

https://quizizz.com/admin/quiz/5f68e9c3a9273c001bd3655c


Δείτε εδώ πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε .

Σχόλια