📽 Βιντεομαθήματα για τη διδασκαλία των Κλασμάτων

 


ΚΛΑΣΜΑΤΑ - ΒΙΝΤΕΟΜΑΘΗΜΑ 1


Αυτό το βιντεάκι αποτελεί ένα βιντεομάθημα για τα Κλάσματα. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα εξής:

1. Τα μέρη του κλάσματος και τι μας δείχνουν.

2. Κλασματική μονάδα

3. Σύγκριση Κλασματικών Μονάδων


ΚΛΑΣΜΑΤΑ - ΒΙΝΤΕΟΜΑΘΗΜΑ 2

Αυτό το βιντεάκι αποτελεί ένα βιντεομάθημα για τα εξής:
1. Τα μέρη του κλάσματος και τι μας δείχνουν.
2. Γνήσια Κλάσματα
3. Κλάσματα ίσα με την ακέραια μονάδα
4. Καταχρηστικά Κλάσματα
5. Μεικτοί Αριθμοί
6. Μετατροπή καταχρηστικών κλασμάτων σε μεικτούς αριθμούς
7. Μετατροπή μεικτών αριθμών σε καταχρηστικά κλάσματα. ΚΛΑΣΜΑΤΑ - ΒΙΝΤΕΟΜΑΘΗΜΑ 3

Αυτό το βιντεάκι αποτελεί ένα βιντεομάθημα για τα ΙΣΟΔΥΝΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ:


ΚΛΑΣΜΑΤΑ - ΒΙΝΤΕΟΜΑΘΗΜΑ 4

Αυτό το βιντεάκι αποτελεί ένα βιντεομάθημα για "Το κλάσμα ως πηλίκο διαίρεσης":Κάντε εγγραφή στο κανάλι EdTech Teacher - Σπύρος Σπύρου και ακολουθήστε μας στο Instagram και στο Facebook για να ενημερώνεστε για ψηφιακά εργαλεία και βιντεομαθήματα για την εκπαιδευτική διαδικασία.Σχόλια