12.Μπαίνεις μόνο αν χωράς ακριβώς (Διαιρέτες ενός αριθμού - Μ.Κ.Δ. αριθμών)

 


Φύλλο εργασίας (1) Πατήστε ΕΔΩ για να το εκτυπώσετε.

Φύλλο εργασίας (2) Πατήστε ΕΔΩ για να το εκτυπώσετε.

Φύλλο εργασίας (3) Πατήστε ΕΔΩ για να το εκτυπώσετε.


Σχόλια