ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ΄ Κ7: Η κατανομή των ηπείρων και των ωκεανών + Κ8. Ωκεανοί και θάλασσες (Παρουσίαση, Διαδραστικές εικόνες, περιηγήσεις και κουίζ)

 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ΄ Κ7: Η κατανομή των ηπείρων και των ωκεανών από Spyros Spyrou

Σχόλια