Μάντεψε το ΓΙΝΟΜΕΝΟ ("επιτραπέζιο" παιχνίδι προπαίδειας για διαδραστικές οθόνες)

 


Μάντεψε το γινόμενο!

Ψηφιακό "επιτραπέζιο" παιχνίδι στο στυλ του "Μάντεψε ποιος"


Παράγοντες και διαιρέτες στο παιχνίδι για να μάθουν την Προπαίδεια τα παιδιά με ευχάριστο τρόπο, ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ!

Κανόνες παιχνιδιού

1. Επιλέγουμε μία προπαίδεια (2 ή 3 ή 4 ή 5 ή 6 ή 7 ή 8 ή 9 ή 10 ή 11).

2. Για κάθε γινόμενο δίνονται δύο στοιχεία. Ως στοιχείο 1 δίνονται κάποιοι διαιρέτες του γινομένου κι ως στοιχείο 2 οι παράγοντες που οδηγούν στο γινόμενο.

3. Οι παίκτες - μαθητές//τριες προσπαθούν να μαντέψουν στο σωστό γινόμενο σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται!

Τρόποι χρησιμοποίησης του διαδραστικού ψηφιακού, "επιτραπέζιου" παιχνιδιού:

💡 Προβολή του παιχνιδιού στην τάξη, στον διαδραστικό πίνακα ή με τον προτζέκτορα. Χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες ανάλογα με τα πιόνια και παίζουμε το παιχνίδι.


💡 Χωρισμός των παιδιών σε ομάδες ανάλογα με τα πιόνια και τα τάμπλετ που έχουμε στη διάθεσή μας και παίζουμε το παιχνίδι σύμφωνα με τους κανόνες του παιχνιδιού.


💡 Ανάθεση ως εργασία για το σπίτι για επανάληψη μίας διδακτικής ενότητας.

Μπορείτε να βρείτε το ψηφιακό "επιτραπέζιο" παιχνίδι ΕΔΩ!


Σχόλια