ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ STEM - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βήματα προετοιμασίας εκπαιδευτικού:

1.  Δημιουργία ενός φύλλου εργασίας (μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ) με τον προσδιορισμό της προβληματικής κατάστασης που θα πρέπει να επιλύσουν οι μαθητές/τριες, τον στόχο της δραστηριότητας, τον διαχωρισμό σε βήματα της δραστηριότητας ώστε να καθοδηγεί τα παιδιά μέσω του φύλλου εργασίας χωρίς να χρειάζεται να κάνει πολλά την ώρα της δραστηριότητα, αλλά τα παιδιά από μόνα τους (τα βήματα θα τα αναλύονται πιο κάτω).

2.     Συγκέντρωση σε ένα φάκελο όλου του απαραίτητου υλικού που θα χρειαστούν τα παιδιά για την ολοκλήρωση της δραστηριότητας. Δηλαδή, δημιουργούμε έναν φάκελο με την ονομασία "The Catapult Challenge" και σε αυτόν έχουμε άλλους υποφακέλους με πληροφορίες για τους καταπέλτες, εικόνες από κατασκευές καταπελτών και βίντεο με οδηγίες κατασκευής. Ο φάκελος αυτός μπορεί να βρίσκεται στον ηλ. υπολογιστή της τάξης ή να προβάλλεται στον διαδραστικό πίνακα ή με τον προτζέκτορα.

3.     Συγκέντρωση όλων των απαραίτητων υλικών που θα χρειαστούν για την κατασκευή των καταπελτών για όλες τις ομάδες.

4.   Κατασκευή δύο ή τριών καταπελτών από τον ίδιο τον/την εκπαιδευτικό  για να διαπιστώσει τον βαθμό δυσκολίας της δημιουργίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι μαθητές/τριες πρέπει να ακολουθήσουν τα πιο κάτω βήματα:

Βήμα 1:

       Κατανόηση της προβληματικής κατάστασης. Η δραστηριότητα ονομάζεται "The Catapult Challenge". Οι μαθητές/τριες πρέπει να καταφέρουν να μεταφέρουν ένα μικρό αντικείμενο από ένα σημείο σ’ ένα άλλο με τη βοήθεια μιας απλής μηχανής. Πρέπει να σκεφτούν όσα γνωρίζουν για τη δυναμική και κινητική ενέργεια για να τα εφαρμόσουν στην πρόκληση, η οποία είναι να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν έναν καταπέλτη που θα ρίχνει όσο πιο μακριά γίνεται ένα αντικείμενο χρησιμοποιώντας τα υλικά που είναι διαθέσιμα σε αυτά στην τάξη.

Βήμα 2:

      Απάντηση στις πιο κάτω ερωτήσεις (Μπορούν να βρουν πληροφορίες στο διαδίκτυο ή στον φάκελο "The Catapult Challenge" που αναφέρθηκε πιο πάνω). Έχουν 15 λεπτά. Ερωτήσεις:
1.Τι κάνουν οι καταπέλτες;
2.Πώς δουλεύουν οι καταπέλτες;
3.Από ποια μέρη αποτελείται ο καταπέλτης;
4.Τι γνωρίζετε για τη δυναμική και κινητική ενέργεια;

Βήμα 3:

     Στον ηλ. υπολογιστή της τάξης υπάρχει ένας φάκελος με την ονομασία « The Catapult Challenge». Στον φάκελο αυτό υπάρχουν εικόνες και βιντεάκια που δείχνουν πώς κατασκευάζονται μικροί καταπέλτες. Οι ομάδες πρέπει να παρακολουθήσουν όλες τις εικόνες κι όλα τα βιντεάκια για να αποφασίσουν ως ομάδα ποιον καταπέλτη θα κατασκευάσουν και τι υλικά θα χρειαστούν. Μπορεί ο εκπαιδευτικός να προβάλει ομαδικά τα πιο πάνω, εκτός αν υπάρχει η δυνατότητα οι ομάδες να τα δουν μόνες τους στον δικό τους υπολογιστή.

Βήμα 4:

          Σχεδιασμός - Προσχέδιο του καταπέλτη που θα κατασκευάσουν.

Βήμα 5: 

          Κατασκευή Καταπέλτη

Βήμα 6:

      Δοκιμή καταπέλτη. Τα παιδιά θα δοκιμάσουν σε διάφορα σημεία του σχολείου το πόσο μακριά ρίχνει ο καταπέλτης τους το βλήμα και τι μέγεθος έχει το βλήμα. π.χ. ο καταπέλτης θα είναι στο θρανίο, στο πάτωμα, στο χέρι και θα καταγράψουν πόσο μακριά πήγε το βλήμα τους. Αυτή είναι μία προετοιμασία για τον διαγωνισμό που θα ακολουθήσει μεταξύ των ομάδων.

Βήμα 7:

        Οι ομάδες θα διαγωνιστούν για το πόσο μακριά ρίχνει ο καταπέλτης τους το βλήμα και σε ποιες συνθήκες (ο καταπέλτης στο χώμα, στο πάτωμα, στο χέρι, στο γρασίδι κ.ά.). Η νικήτρια ομάδα θα είναι αυτή που θα ρίξει πιο μακριά το βλήμα.Βίντεο με οδηγίες κατασκευής καταπέλτη
Σχόλια

Δημοσίευση σχολίου