Αναρτήσεις

E-Book Τετραπλεύρων

edapp - Τεχνητή Νοημοσύνη - Δημιουργήστε ελκυστικές παρουσιάσεις-μαθήματα, με ενσωματωμένο κουίζ, σε 1 λεπτό, για τις κινητές συσκευές κι όχι μόνο

Τεχνητή Νοημοσύνη - Text to image apps - "MICROSOFT DESIGNER: IMAGE CREATOR"

Τεχνητή Νοημοσύνη - Quiz Generators - "ℚ𝕌𝕀ℤ𝕀ℤℤ 𝔸𝕀"

Τεχνητή Νοημοσύνη: Part 2. AI Presentation Makers: "Gamma App: Generate AI Presentations, Webpages & Docs"

Μάντεψε το ΓΙΝΟΜΕΝΟ ("επιτραπέζιο" παιχνίδι προπαίδειας για διαδραστικές οθόνες)

Τεχνητή Νοημοσύνη - Text to image apps - "ΜΑΓΙΚΑ ΜΕΣΑ - CANVA"

Κλάσματα - Flashcards

Το "επιτραπέζιο" παιχνίδι των Χριστουγέννων

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ΄ Κ7: Η κατανομή των ηπείρων και των ωκεανών + Κ8. Ωκεανοί και θάλασσες (Παρουσίαση, Διαδραστικές εικόνες, περιηγήσεις και κουίζ)

Το κόσκινο του Ερατοσθένη (interactive)

Το BINGO των ΠΡΩΤΩΝ και των ΣΥΝΘΕΤΩΝ αριθμών

14. Είμαστε και οι πρώτοι! (Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί)