Αναρτήσεις

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ΄ Κ5: Η περιφορά της Γης − Οι εποχές (Παρουσίαση και κουίζ)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ΄ Κ4: Ο άξονας και η περιστροφή της Γης − Ημέρα και Νύχτα (Παρουσίαση και κουίζ)

7. Δίκαιη μοιρασιά! (Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ΄ Κ3: Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της Γης (Παρουσίαση και κουίζ)

6. Οι αριθμοί αναπαράγονται (Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών)

Α΄ Ενότητα: Η Γη ως ουράνιο σώμα

🌋🌪STEM Challenges - Natural Disasters

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ΄ Κ2: Οι πόλοι, ο Ισημερινός, οι παράλληλοι κύκλοι και οι μεσημβρινοί της Γης (Παρουσίαση και κουίζ)

5. Προσθέσεις και αφαιρέσεις (Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών)