Αναρτήσεις

E-Book Τετραπλεύρων

edapp - Τεχνητή Νοημοσύνη - Δημιουργήστε ελκυστικές παρουσιάσεις-μαθήματα, με ενσωματωμένο κουίζ, σε 1 λεπτό, για τις κινητές συσκευές κι όχι μόνο

Τεχνητή Νοημοσύνη - Text to image apps - "MICROSOFT DESIGNER: IMAGE CREATOR"

Τεχνητή Νοημοσύνη - Quiz Generators - "ℚ𝕌𝕀ℤ𝕀ℤℤ 𝔸𝕀"

Τεχνητή Νοημοσύνη - AI Presentation Makers: "Gamma App: Generate AI Presentations, Webpages & Docs"

Μάντεψε το ΓΙΝΟΜΕΝΟ ("επιτραπέζιο" παιχνίδι προπαίδειας για διαδραστικές οθόνες)