Αναρτήσεις

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ΄ Κ7: Η κατανομή των ηπείρων και των ωκεανών + Κ8. Ωκεανοί και θάλασσες (Παρουσίαση, Διαδραστικές εικόνες, περιηγήσεις και κουίζ)

Το κόσκινο του Ερατοσθένη (interactive)

Το BINGO των ΠΡΩΤΩΝ και των ΣΥΝΘΕΤΩΝ αριθμών

14. Είμαστε και οι πρώτοι! (Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί)

13. Μάντεψε το μυστικό κανόνα μου (Κριτήρια διαιρετότητας)

12.Μπαίνεις μόνο αν χωράς ακριβώς (Διαιρέτες ενός αριθμού - Μ.Κ.Δ. αριθμών)

8. Μαθαίνω τη γλώσσα των αριθμών (Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ΄ Κ6: Το ηλιακό μας σύστημα (Παρουσίαση και κουίζ)