⏰ Μαθαίνω την ώρα!Δραστηριότητα 1:

Μπορούμε να εκτυπώσουμε τις πιο κάτω καρτέλες για όλους/όλες τους/τις μαθητές/τριές μας, να τις πλαστικοποιήσουμε και να τις διαμοιράσουμε. Τα παιδιά, έπειτα, μπορούν να σχεδιάζουν τους δείκτες και να γράφουν την ώρα που θα τους λέμε κάθε φορά, να τη σβήνουν με ένα χαρτί και πάλι από την αρχή!  


Μπορείτε να κατεβάσετε τα πιο πάνω πατώντας το πιο κάτω εικονίδιο:

Δραστηριότητα 2: 

3 Εκπαιδευτικά Παιχνίδια στο Wordwall


 

 Δραστηριότητα 3:


Math Clock


Ο Math Clock, είναι  ένας ψηφιακός, διαδραστικός πίνακας με τον οποίο μπορούμε να διδάξουμε την ώρα. Είναι διαθέσιμος σε τρεις εκδοχές:


Μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε τον διαδραστικό πίνακα:

1. Για να δημιουργήσουμε τα δικά μας ρολόγια για τα φύλλα εργασίας μας.

2. Για να διδάξουμε την ώρα στην τάξη.

3. Για να δημιουργήσουν τα παιδιά τα δικά τους ρολόγια.

Εδώ μπορείτε να βρείτε Tutorials για τον πίνακα!

Δραστηριότητα 4:
Διαδραστικά, εκπαιδευτικά παιχνίδια για τη διδασκαλία της ώρας.
Κάντε εγγραφή στο κανάλι EdTech Teacher - Σπύρος Σπύρου και ακολουθήστε μας στο Instagram και στο Facebook για να ενημερώνεστε για ψηφιακά εργαλεία και βιντεομαθήματα για την εκπαιδευτική διαδικασία.
Σχόλια