Διαδραστικό Κουίζ για τα ΑΝΑΛΟΓΑ και ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ποσά - Κατάλληλο για διαδραστικές οθόνες

 Για να έχουμε ήχο στο διαδραστικό κουίζ, πατάμε κάτω αριστερά το σημαδάκι του ήχου!

Το πιο κάτω QR Code μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε ένα φύλλο εργασίας, για να ανοίξουν τα παιδιά Διαδραστικό Κουίζ και να το απαντήσουν.


Σχόλια