5. Προσθέσεις και αφαιρέσεις (Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών)

 1 Διαδραστικό φύλλο εργασίας έτοιμο για εκτύπωση. Πατήστε ΕΔΩ για να το εκτυπώσετε.


5. Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών από Spyros Spyrou


       

1 Διαδραστικό φύλλο εργασίας έτοιμο για εκτύπωση. Πατήστε ΕΔΩ για να το εκτυπώσετε.
5. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ - ΑΝΤΙΜΕΤΑΘΕΤΙΚΗ & ΠΡΟΣΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ από Spyros Spyrou


 

>Σχόλια