ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΄ ΔΗΜ.


Επανάληψη στην ύλη της Ε΄ Δημ.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Αριθμοί και πράξεις

9. Μιλώ τη γλώσσα των αριθμών (Λύνω σύνθετα προβλήματα των 4 πράξεων)
10. Ενα μηχάνημα που μιλάει μαθηματικά μαζί μου (Η χρήση του υπολογιστή τσέπης)
11. Πρόχειροι λογαριασμοί (Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών)
15. Δέντρα με αριθμούς (Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών)
16. Εχουμε πολλά κοινά μεταξύ μας (Πολλαπλάσια ενός αριθμού - Ε.Κ.Π.)
17. Πολλοί μαζί είμαστε πιο δυνατοί (Δυνάμεις)
18. Συσκευασία: «Δέκα σε ένα» (Δυνάμεις του 10)
Δίνω... λογαριασμό. Ανακεφαλαίωση για τη θεματική ενότητα 1: Αριθμοί και Πράξεις


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Εξισώσεις

25. Η εξερεύνηση του άγνωστου! (Η έννοια της μεταβλητής)
26. Μαθαίνω να ισορροπώ! (Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι προσθετέος)
27. Μαθηματικά σε κίνηση! (Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος)
28. Ο άγνωστος πολλαπλασιάζεται! (Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου)
29. Αντανακλάσεις... (Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι διαιρετέος ή διαιρέτης)
Όταν ο άγνωστος αποκαλύπτεται. Ανακεφαλαίωση για τη θεματική ενότητα 2: Εξισώσεις
Λόγοι - Αναλογίες

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Λόγοι - Αναλογίες

30. Σου δίνουμε το... λόγο μας (Λόγος δυο μεγεθών)
31. Από το λόγο στην αναλογία... τι γλυκό! (Από τους λόγους στις αναλογίες)
32. Αναλογία; Χιαστί θα βρω το χ! (Αναλογίες)
33. Εκφράζομαι...ακριβώς! (Σταθερά και μεταβλητά ποσά)
34. Όταν ανεβαίνω... ανεβαίνεις (Ανάλογα ποσά)
35. Η εύκολη λύση! (Λύνω προβλήματα με ανάλογα ποσά)
36. Μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε! (Αντιστρόφως ανάλογα ή αντίστροφα ποσά)
37. Παίρνοντας αποφάσεις! (Λύνω προβλήματα με αντιστρόφως ανάλογα ποσά)
38. Η απλή μέθοδος των τριών (Η απλή μέθοδος των τριών στα ανάλογα ποσά)
39. Είναι απλό όταν ξέρω τις τρεις τιμές! (Η απλή μέθοδος των τριών στα αντιστρόφως
ανάλογα ποσά)
40. Συγκρίνω (πο)σωστά % (Εκτιμώ το ποσοστό)
41. Παίζοντας με τα ποσοστά (Βρίσκω το ποσοστό)
42. Ποσοστά της αλλαγής (Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την τελική τιμή)
43. Από πού έρχομαι; (Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την αρχική τιμή)
44. Για να μη λέμε πολλά... (Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω το ποσοστό στα εκατό)
Όταν μιλάμε συμβολικά. Ανακεφαλαίωση για τη θεματική ενότητα 3: Λόγοι - Αναλογίες

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

45. Αξίζει όσο χίλιες λέξεις... (Απεικονίζω δεδομένα με ραβδόγραμμα ή εικονόγραμμα)
46. Η ώρα των αποφάσεων (Ταξινομώ δεδομένα - εξάγω συμπεράσματα)
47. Το πήρες το μήνυμα; (Άλλοι τύποι γραφημάτων)
48. Ο Προκρούστης των αριθμών (Βρίσκω το μέσο όρο)
 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Μετρήσεις - Μοτίβα

49. Πόσο μακριά είπες; (Μετρώ το μήκος)
50. Μπορώ να τα σηκώσω; (Μετρώ και λογαριάζω βάρη)
51. Σταμάτα μια στιγμή! (Μετρώ το Χρόνο)
52. Όσο - όσο... (Μετρώ την αξία με χρήματα)
53. Ωραίο σχέδιο! (Γεωμετρικά μοτίβα)
54. Τι είναι αυτό που μας ενώνει; (Αριθμητικά μοτίβα)
55. Πόσο μεγάλωσες! (Σύνθετα μοτίβα)
Συγκρίνω και παρατηρώ. Ανακεφαλαίωση για τις θεματικές ενότητες 4 και 5: Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων - Μετρήσεις - Μοτίβα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Γεωμετρία

61. Καλύπτω, βάφω, σκεπάζω (Μετρώ επιφάνειες)
62. Πλαγιάζω αλλά δεν αλλάζω! (Βρίσκω το εμβαδά παραλληλογράμμου)
63. Αδυνάτισα! Μισός έμεινα! (Βρίσκω το εμβαδό τριγώνου)
64. Το εμβαδό τραπεζίου;; (Βρίσκω το εμβαδό τραπεζίου)
65. Κόβω κύκλους! (Βρίσκω το εμβαδό κυκλικού δίσκου)
66. Να το κάνω πακέτο; (Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο: έδρες και αναπτύγματα)
67. Συναρμολογώντας κομμάτια (Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο: ακμές και κορυφές)
68. Να το τυλίξω; (Κύλινδρος)
69. Γέμισε; Χωράω κι εγώ; (Όγκος - Χωρητικότητα)
70. Κύβοι και κιβώτια (Όγκος κύβου και ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου)
71. Τύπος συντηρητικός! (Όγκος κυλίνδρου)
Σχηματίζω άποψη. Ανακεφαλαίωση για τη θεματική ενότητα 6: Γεωμετρία
Σχόλια